Maatpak van de zaak voor de ondernemer!

Sander Brouwer, De Hooge Waerder Accountants verteld;

Maatpak van de zaak voor de ondernemer? Daar gaan we dieper op in!

Inleiding

Onderstaand gaan wij in op de mogelijkheden om een maatpak met toebehoren in aanmerking te nemen als zakelijke kosten van de onderneming. Eerst wordt een algemene uitleg gegeven inzake de aftrek van (bedrijfs)kleding. Vervolgens wordt specifieker ingegaan op de aftrek van de kosten van een maatpak voor de ondernemer.

Algemeen: kleding als kostenpost in de onderneming

De hoofdregel is dat kleding in beginsel is uitgesloten als zakelijke kosten. Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Kleding is in ieder geval aftrekbaar indien aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan (werkkleding):

Aftrek maatpak in de onderneming voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak/vof)

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting kan de kosten van kleding, met uitzondering van werkkleding (zie hiervoor), niet in aftrek brengen. Hiervoor geld een wettelijke aftrekuitsluiting.

Aftrek maatpak voor de directeur groot aandeelhouder (werknemer)

Voor directeur groot aandeelhouder (hierna dga) worden de kosten van kleding anders beoordeeld. In beginsel zal het verstrekken van kleding en/of het vergoeden van de kosten van kleding worden aangemerkt als loon voor de dga. Onder voorwaarden kan de kleding echter onbelast worden verstrekt.

Voor het onbelast verstrekken van een kostuum, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. De kleding blijft eigendom van de werkgever (de BV); en
  2. De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.

Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan, is sprake van nettoloon en vindt bijtelling plaats op het salaris van de dga (belast). De kosten zijn vervolgens als loon aftrekbaar van het resultaat. Wanneer wel wordt voldaan aan de voorwaarden is sprake van een zogenoemde nihilwaardering. Kosten zijn dan aftrekbaar en worden niet als belastbaar loon aangemerkt.

Indien niet aan bovengenoemde twee voorwaarden wordt voldaan, bestaat wellicht de mogelijkheid om de kosten van een kostuum onder de werkkostenregeling te laten vallen. Uw (belasting)adviseur kan u hier verder over informeren.

Hoes Tailors
Geesterweg 20
1815 CS Alkmaar
Tel. 072-5111182
Fax. 072-5111578

Kvk Alkmaar. 37055068
Btw nr. NL 80 32.60.453.B.01
Ing bank. 65.15.54.764
Iban. NL15INGB0651554764
Bic. INGBNL2A

Altijd op de hoogte van aanbiedingen en het laatste nieuws?